Chov pod RK-CZ (Retriever klub CZ)

Kohoutková výška:psi: 56-61 cm, feny: 51-56 cm
Chrup:smí chybět 1 zub kromě řezáku a špičáku *
Výstavní ocenění:alespoň 2x velmi dobrý, z toho nejméně jedno ocenění na výstavě vyššího tyu **
Výkon - druh zkoušky:OVVR nebo jakákoli lovecká zkouška, kde je přezkušován aport
RTG kyčlí (DKK):0/0 až 2/2 ***
RTG loktů (DLK):Pouze vyhodnotit ****
*M3 nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají. V případě neplnochrupého jedince - krytí pouze ve spojení s plnochrupým.
**Za výstavu vyššího typu se považuje výstava klubová, speciální, národní a mezinárodní.
***U DKK max. 2/2 – krytí pouze ve spojení s DKK 0/0 až 1/1.
****Povinnost RTG loktů se vztahuje na všechna plemena, která jsou rentgenována od 1.1.2010.

Chov pod KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů)

Chov retrieverů v jednotlivých klubech: členství je možné v obou klubech současně.
Chovní jedinci musí být zaregistrováni pouze v jednom klubu i když majitel je členem obou klubů.
K chovu mohou být použiti jedinci až v den, kdy dosáhnou stáří 18 měsíců.

Kohoutková výška:dle standardu
Chrup:mohou chybět M3 a další dva zuby mimo řezáků a špičáků *
Exteriér - výstavní ocenění:nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min. 2x VD **
Výkon - vlohy, zkoušky:OVVR - Ověření vlohových vlastností retrieverů, nebo lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení
DKK:0/0 až 2/2 ***
*M3 nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají. V případě neplnochrupého jedince - krytí pouze ve spojení s plnochrupým.
**Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku.
***DKK: 0/0 až 1/1 bez omezení, 0/2, 1/2, 2/2 musí být pářeni pouze s jedinci negativními. Za negativní jsou považováni jedinci 0 – 1. st.

Hop nahoru